กองทุนรวมคืออะไร มือใหม่อ่านเลย!!

กองทุนรวมคืออะไร ก่อนอื่นที่เราจะมาพูดคำว่า กองทุนรวม คืออะไร เราต้องรู้จักก่อนนะว่ากองทุนรวม นี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรก่อน กองทุนรวม สร้างขึ้นมาเพื่อ นักลงทุน ที่

1. อยากจะลงทุน … แต่ไม่มีเวลาติดตามผล

2. อยากจะลงทุน … แต่ไม่มีความรู้ประสบการณ์ในการลงทุน

3. อยากจะลงทุน … แต่มีเงินไม่มากพอ ในการลงทุน

4. อยากจะลงทุน … แต่ไม่มั่นใจในการลงทุนด้วยตัวเอง

กองทุนรวมคืออะไร
กองทุนรวมคืออะไร

ซึ่งกองทุนรวมเนี่ย ก็สามารถซื้อกองทุน ตั้งแต่ 1000 บาท ในการเริ่มซื้อกองทุนรวมได้แล้ว นะครับผม และบางกองทุนรวม ก็สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 500 บาท ก็มีนะครับ

เพราะฉะนั้น เราจะได้คำตอบว่า กองทุนรวม คือ แหล่งที่คนมีปัญหาแบบข้างต้น มารวมเงินกันแล้วมอบให้กับผู้จัดการ กองทุนเป็นผู้ดูแลในการลงทุนให้เรา ก็คือ การนำเงินของเราไปฝากให้กับผู้ที่มีความชำนาญ ไปลงทุนให้เราแล้วก็รอรับผลประกอบการ ” อย่างเช่น เงินปันผลหรือกำไรจากการซื้อการขายหน่วยทุน “

รูปแบบผลตอบแทนของกองทุนรวม

แบ่งออกได้ 2 แบบคือ

1. เงินปันผล (Dividend)

เงินปันผล จะได้ก็ต่อเมื่อ กองทุนรวมนั้น มีนโยบาย การจ่ายปันผลเท่านั้น เงินปันผลเนี่ย เราต้องดูด้วยนะครับว่า กองทุนที่เราเลือก มีการปันผลหรือเปล่านะครับ ถ้าไม่มีก็เราก็จะไม่ได้เงินปันผล ซึ่งเราสามารถดูได้จาก หนังสือชี้ชวน ของกองทุน

2. กำไรส่วนเกินจากมูลค่าต่อหน่วย (Capital Gain)

กำไรส่วนเกินจากมูลค่าต่อหน่วย จะได้ก็ต่อเมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัท คือขายหน่วยลงทุนที่ราคาสูงกว่าราคาที่ซื้อมาตอนแรก วัดจากค่า NAV ผลตอบแทนเนี่ยก็จะเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ลงทุน

โอเค เรามาพูดถึงความเสี่ยงของการลงทุน ในกองทุนรวมกัน ขึ้นชื่อว่า การลงทุน เนี่ยก็ย่อมมีความเสี่ยง เป็นธรมมดา การลงทุน ในกองทุนรวม เนี่ยก็คือเช่นเดียวกับการลงทุนอื่น มีความเสี่ยงเช่นกัน

ประเภทก็มีความเสี่ยงแตกต่างกันไป อย่างเช่น ตราสารหนี้ พันธบัตร รัฐบาล หรือกองทุนในตลาดเงิน หุ้นกู้ต่างๆ นะครับ ยกตัวอย่าง กองทุนรวมในตราสารทุนเนี่ย ผู้ลงทุนจะต้องพิจารณา ถึงความเสี่ยงที่จากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือ กองทุนที่นำไปลงทุนด้วย

หากธุรกิจนั้นเน้นการส่งออก ถ้าเกิดปัญหาค่าเงิน ผันผวน หรือ ค่าเงินเปลี่ยนแปลงก็อาจจะส่งผลต่อกำไรของบริษัทนั้นด้วย ถ้าเป็นกองทุนรวม ในตราสารหนี้เนี่ยผู้ลงทุนจะต้องพิจารณา ถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการชำระหนี้ ของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ด้วย ซึ่งในกองทุนรวม ก็จะมีผู้จัดการกองทุน เป็นผู้ดูแล โดยมีการควบคุมดูแลจาก กลต. ด้วยนะ

ประเภทของการลงทุนในกองทุนรวม

แบ่งได้ตามความเสี่ยง

ความเสี่ยงระดับ 1 กองทุนรวมในตลาดเงินในประเทศ

กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ กองทุนรวมประเภทนี้จะลงทุนในตลาดเงินเป็นเงินกู้ระยะสั้นสั้นของสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับใให้ความเสี่ยงได้ต่ำมาก เพราะว่า ให้สถาบันต่างๆ กู้เงิน เช่น ธนาคาร รัฐบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงสูงอยู่แล้ว

ความเสี่ยงระดับ 2 กองทุนรวมในตลาดเงินต่างประเทศ

กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ ก็จะเหมือนกองทุนแรก เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน บแต่ว่าจะมีบางส่วนลงทุนในต่างประเทศ ก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาด้วย

ความเสี่ยงระดับ 3 กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมนี้จะเป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลง่ายๆ คือ ให้รัฐบาลกู้เงินนั่นแหละ แต่จะใช้เป็นระยะเวลายาวขึ้นส่วนใหญ่จะมากกว่า 1 ปีนะครับ แล้วก็มีความผันผวน เรื่องราคามากกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน

ความเสี่ยงระดับ 4 กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้ คือ การลงทุนในตราสารหนี้ ของเอกชนที่เรียกว่า หุ้นกู้นั่นเอง ก็คือเราเอาเงินของเราไปให้เอกชนกู้ ก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการผิดชำระของบริษัทเอกชน ก็คือมีความเสี่ยงในเรื่องของสภาพคล่องของบริษัทเอกชนนั้นเอง

ความเสี่ยงระดับ 5 กองทุนรวมผสม

กองทุนรวม ก็จะรวมระหว่างตราสารหนี้แล้วก็ตราสารทุน หรือหุ้น ซึ่งสัดส่วนการลงทุนก็จะอยู่ตามนโยบายของการลงทุนของบล็อกเกอร์ หรือผู้จัดการกองทุนนั้นๆ

ความเสี่ยงระดับ 6 กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนรวมและมีความเสี่ยงมากคือกองทุนรวมที่เราคุ้นหูที่สุดแล้ว คือลงทุนในหุ้นนั่นเองกองทุนจะเอาเงินของเราไปลงทุนในหุ้น กองทุนรวมประเภทนี้ จะมีความเสี่ยงทั้งด้านความผันผวนของตลาด ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ

ความเสี่ยงระดับ 7 กองทุนรวมตามหมวดอุตสาหกรรม

กองทุนรวมตามหมวดอุตสาหกรรม คือ กองทุนรวม ที่ไปลงทุนเจาะจง ตามกลุ่มอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น พลังงาน โรงพยาบาล ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจในธุรกิจนั้น แล้วก็มีความเสี่ยงสูง เพราะใช้ความรู้แบบมาก

ความเสี่ยงระดับ 8 กองทุนรวมmทางเลือก

คือกองทุนรวมที่เป็นกองทุนทางเลือก ซึ่งใช้ความเข้าใจสูงมาก เพราะว่าเราเนี่ยจะเอาไปลงทุนในพวกอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน น้ำมัน ทองคำ ซึ่งมันมีความผันผวนสูง ในตลาด จึงเห็นว่ากองทนรวมนี้มีทรัพย์สินหลากหลายที่ให้ลงเราลงทุน แล้วก็อย่าลืมศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงทุน ในกองทุนรวมประเภทนี้นะครับ